Prislista

fr o m 2016-11-01

Massagebehandling på ViGör Friskvårds praktiker
Normalpris:
30 min 380 kr
60 min 650 kr

Pensionär:
30 min 350 kr
60 min 600 kr

Klippkort:
5 ggr 30 min = 1 700 kr
5 ggr 60 min = 3 000 kr

Med reservation för eventuella prisändringar